Maalipesu, mikrobikasvustoa tuhoava

Maalauksen esikäsittelyaine. Mikrobikasvustoja tuhoava ja ehkäisevä,  sisä- ja ulkokäyttöön. Ei tarvitse huuhdella. Laimennus: 1 osa tiivistettä, 5 osaa vettä.

Tuotekortti:
BioComb Maalipesu Ulkokäyttöön
Käyttöturvatiedote:
KTT Maalipesu ulos

KÄYTTÖTURVALLISUUS: Varoitus.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa

P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen

P280 Käytä silmiensuojainta

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin
Oheiset ohjeet (tuotekortti ja käyttöturvatiedote) luettava ennen käyttöä.
Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Poista

Muistilista